XI. Garam menti verunktallálkozó

Fotó: Alexander Sloboda, Štefan Hečko

A verbunktalálkozó ötletét már a kezdetekkor is telitalálatnak tartottuk. Mint jelenség kínálja is magát ekként: vásár a város főterén (résztvevői a városban található civil szervezetek, de természetesen hivatásos kézművesek is árulják portékáikat), melynek forgatagában nemcsak a különböző tájegységek és nemzetiségek portékái és képviselői / a meghívott táncegyüttesek/ nyüzsögnek, hanem a régmúlt emblematikus figurái is. A főszolgabírótól kezdve egészen a lovas kocsin érkező verbuválást végző káplárig.

Célunk és feladatunk, hogy a régiónk tánchagyományát a legautentikusabb formájában megismerjük, anyanyelvi szinten elsajátítsuk, és színpadra állítsuk a maga őszinte eredeti mivoltában. Ezért mindenkinek egyéni feladata is, hogy felfedezze, megismerje a régi paraszti kultúra elemeit. Fontosnak tartjuk, hogy egy-egy falu vagy ember táncvilágát minél részletesebben, elmélyültebben tanulmányozzuk. A verbuntalálkozót 9 évvel ezelőtt ilyen gondolatokból vezérelve kezdtük szervezni. Emléket szerettünk volna állítani a kéméndiek, az Alsó Garam mentén élők Sallai verbunkjának. Szeretnénk az egyik legarchaikusabb verbunkot feléleszteni, megőrizni és népszerűsíteni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján állítjuk, hogy igen ízlésesen, a szerkezetet, térformákat igen esztétikusan kezelve a hatáskeltés és a míves-igényes-tartalmas műsorok között lavírozunk úgy, hogy következetesen az utóbbi keretein belül maradunk.