Archívum

Aktivity v roku 2023

Aj v roku 2023 sme pokračovali v našich cyklických projektoch: “MoZeSu -mobil, zene, suli”- výučba ľudovej hudby, Aligvárom/Ledvačakám ľudovo-umelecký tábor, Celoročné edukačné aktivity: tanečné domy a tvorivé dielne ľudových remeselníkov, Pohronská verbovačka.
V rámci projektov Nová autorská tvorba DFS Apró Kincső; Hallottad-e hírét? -spoločná autorská tvorba štyroch folklórnych kolektívov; Materiálne vybavenie mládežníckeho folklórneho súboru Kincső vznikli nové choreografie a zakúpili sa nové krojové súčiastky.
Projekty boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ďakujeme.

Tanečné aktivity detského folklórneho súboru Apró Kincső a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső

 

Členovia DFS Apró Kincső a MFS Kincső osvojili  v roku 2022 2 -2 nové choreografie, nácviky sa konali jesennom období.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Folklórom žije celý kraj!- rok 2022

V roku 2022 sme v rámci projektu “Folklórom žije celý kraj” usporiadali niekoľko aktivít. Išlo o edukačné, tanečné a hudobné aktivity. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

V rámci tanečných aktivít si členovia detského a mládežníckeho folklórneho súboru osvojili dve nové choreografie. Lektormi boli Estera Juhászová /metodička folklóru, umelecká vedúca detského folklórneho súboru Apró Kincső/ a Sándor Juhász /profesionálny tanečník Maďarského Národného Tanečného Súboru/ so svojou partnerkou. Členovia detského a mládežníckeho súboru si obe choreografie osvojili počas sústredení. Tanečné choreografie ponúkli jedinečnú príležitosť pre členov DaMFS Apró Kincső a Kincső, ktorí chceli získať a rozvíjať schopnosť vyjadriť svoje pocity a vyjadrovať svoje myšlienky v jazyku hudby, tanca a spevu. Našim cieľom je zapojiť sa s novými choreografiami do celoštátnej súťažnej prehliadky pre folklórnych súborov.

V rámci hudobných aktivít sa uskutočnili individuálne výučby zamerané na hru na sláčikových hudobných nástrojoch (husle, viola, kontrabas, cimbal). Lektormi boli: Zsombor Bence Juhász /člen ľudovej hudby Gereben, profesionálny tanečník Maďarského Národného Tanečného Súboru/, Révész Csilla /členka kapely Azé, lektorka skupiny detí v predškolskom veku/, Puksa Mátyás Ferenc /člen ľudovej hudby Gereben a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső/. Výučby sa uskutočnili v priestoroch domu kultúry v Želiezovciach od 1.8.2022 do 20.12.2022. Cieľom výučby ľudovej hudby bolo napomáhať vytvárať si nové zručnosti, poznatky a postoje na základe zážitkov zo psychomotorických a senzomotorických činností, nie riadiť učenie len na zapamätanie sprostredkovane odovzdaných poznatkov. Počas hudobných aktivít si základy hry na sláčikových hudobných nástrojoch osvojilo 10 žiakov, s výučbou plánujeme pokračovať aj v roku 2023.

Jedným z prínosov projektu bola aj edukačná aktivita zameraná na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti tradičnej národnostnej kultúry pomocou tanečných workshopov, ktoré sa uskutočnili na jeseň v termíne 28.9.-1.10.2022 v priestoroch domu kultúry v Želiezovciach. Lektorom bol: Gábor Gálik /profesionálny tanečník, bývalí vedúci tanečnej zložky Tanečného divadla Mladé Srdcia/Ifjú Szívek/. Účastníkmi workshopov boli žiaci okolitých základných a stredných škôl, tanečníci folklórnych súborov z Nitrianskeho kraja.

“MoZeSu – mobil, zene, suli” – výučba ľudovej hudby v Nitrianskom kraji

Výučba aj v piatom ročníku bude zameraná na hru na sláčikových hudobných nástrojoch, a prebieha vo forme individuálneho vyučovania: hra na husliach, viole, kontrabas a cimbal. V rámci vzdelávacieho programu prinesieme pre účastníkov projektu výučbu ľudovej hudby formou víkendových stretnutí. Dbáme na rozvíjanie individuálnych učebných možností, hudobných kompetencií prihlásených. Účastníci prejavia väčšiu sluchovú, rytmickú, pamäťovú zdatnosť a hlavne veľkú snahu osobného rozvíjania talentu.

Termíny výučby: 10. a 24. september, 9. a 22. október, 12. a 26. november, 3. a 17. december 2022.

Kontakt: 0905 243 969

“Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín”.

Ledvačakám/Aligvárom! XIX. ročník ľudovo-umeleckého tábora

2020 - ťažký rok pre každého...

Rok 2020 bol kvôli pandemickej situácií ťažký pre každého a ťažkosti pôsobil aj pre detský a mládežnícky folklórny súbor Apró Kincső a Kincső. Aj napriek všetkému sme sa však snažili zrealizovať naše naplánované aktivity, samozrejme pri dodržaní prísnych hygienických opatrení. Prvý polrok sme nemali žiadne aktivity, ale počas uvoľňovania opatrení cez leto sme začali pracovať. Členovia DFS Apró Kincső si osvojili 2 nové choreografie, nácviky sa konali od augusta 2020 do marca 2021. Pokračovali sme v našich cyklických projektoch: “MoZeSu -mobil, zene, suli”- výučba ľudovej hudby, Aligvárom/Ledvačakám ľudovo-umelecký tábor, opäť sme zorganizovali v spolupráci so Základnou organizáciou Csemadok Celoštátny ľudovo-umelecký festival. Okrem toho sme zorganizovali rôzne vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých. Začiatkom roka sme dostali pozvanie na medzinárodný festival International Folk Festival “Eleni Limniat”, žiaľ kvôli pandémií sa festival neuskutočnil.

Ďakujeme za finančnú podporu: Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Fondu na podporu umenia, Nemzeti Kulturális Alap, Csoóri Sándor Alap.

XII. GARAM MENTI VERBUNKTALÁLKOZÓ XII. POHRONSKÁ VERBOVAČKA

2021. szeptember 11-én került sor a hagyományos Garam menti verbunktalálkozóra. Délelőtt a meghívott néptáncegyüttesek néptánc- és énekórákon vettek részt, ahol közös koreográfiát sajátítottak el. A közönségnek szóló program népviseleti felvonulással kezdődött a Művelődési Otthontól a Szent Jakab térig, ahol a szalkai Rikkancsok, az ógyallai Bellő-Konkoly-Thege, a nagymegyeri Hajnal, a farnadi Nádas, a magyarországi Kapuvár és a zselízi Kincső néptáncegyüttesek részt vettek a verbuváláson majd az azt követő gálaműsorban előadták a délelőtt begyakorolt közös koreográfiát valamint minden együttes bemutatott egy-egy saját műsorszámot is. A nap a Művelődési Otthonban megrendezett táncházzal ért véget.

Dňa 11. septembra 2021 sa uskutočnila už tradičná Pohronská verbovačka. Pozvané folklórne súbory sa v doobedňajších hodinách zúčastnili výučby ľudového tanca a spevu, kde osvojili spoločnú choreografiu.

Program pre verejnosť sa začal krojovaným sprievodom od Domu kultúry na Námestie sv. Jakuba, kde súbory Rikkancsok zo Salky, Bellő-Konkoly-Thege z Hurbanova, Hajnal z Veľkého Medera, Nádas z Farnej, Kapuvár a Kincső vo verbovačke a následnom galaprograme predviedli to, čo spolu dopoludnia nacvičili. A nakoniec sa rozlúčili tanečným domom v Dome kultúry.

“Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín”

X. GARAM MENTI VERBUNKTALÁLKOZÓ

X. POHRONSKÁ VERBOVAČKA

Aligvárom!

XV. Alkotóműhely a Garam mentén

Bővebb információk:

Idén immár 15. alkalommal kerül megrendezésre népművészeti alkotótáborunk Aligvárom! címmel, ahol nép-táncolni és nép-zenélni vágyó
gyermekek, fiatalok közösen hódolhatnak szenvedélyüknek.

A tábor részvételi díja 50€/5 nap ( 10 €/nap).

Érkezés hétfőn (2018.8.6) 9:00 óráig a zselízi Művelődési Otthonba.

A szállás a zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában lesz, matrac és lepedő biztosítva. A gyermek hozzon magával hálózsákot, kispárnát, váltóruhát, váltócipőt, tisztálkodó szereket.

Étkezés biztosítva ( reggeli, ebéd, vacsora) a zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola éttermében. Hétfőn ebéddel kezdünk, pénteken pedig ebéddel zárunk. A tábor pénteken 17:00 órakor ér véget.

Jelentkezni augusztus 4-ig lehet a következő telefonszámokon: 0905 243 969, 0918 949 538 valamint e-mailben a [email protected] címen.

api beosztás a tábor ideje alatt:

9:00 – 12:00 néptáncoktatás, népzeneoktatás, színjátszás

15:00 – 18:00 néptáncoktatás, népzeneoktatás, színjátszás, kézműves foglakozások

20:00 – 22:00 közös éneklés, táncolás

Oktatók:

Néptáncoktatás: Lengyel Szabolcs / Micsi / és Lengyelné Hoffner Nikolett

Népzeneoktatás: Alt István – hegedű, Túri András – brácsa, bőgő, cimbalom, fúvós hangszerek

Színjátszás: Gál Tamás és Kiss Szilvia

Ha a népzeneokatatásra jelentkező gyermeknek nincs saját hangszere,

mi biztosítunk a számára (hegedű, brácsa, cimbalom, furulya).

“WORD, ART AND MORE” 2018

Az Apró Kincső Gyermek Néptáncegyüttes 2018. augusztus 23-28 között, immárom negyedik alkalommal volt részese a Bulgáriában megrendezésre kerülő “World, Art and More” elnevezésű nemzetközi fesztiválnak. Ahogy az az elmúlt években is volt, az együttes idén is elhozta a fesztivál egyik díját. A fesztivált minden évben 2 alkalommal ( júniusban és augusztusban) rendezi meg a Chakarov házaspár. Néptáncegyüttesünk számtalan tehetséges csapat mellett lépett fel, s bemutatta jónéhány koreográfiáját. Bár fellépésekből nem volt hiány, jutott idő némi pihenésre és szórakozásra is.

Néhány fotó a fesztiválról hamarosan!

Az Apró Kincső Gyermek Néptáncegyüttes fesztiválon való részvételét a Művészetekért Alap támogatta.

 


Detský folklórny súbor sa v dňoch 23-28. 8.2018 po roku opäť zúčastnilo medzinárodného festivalu “World, Ard and More” v Bulharsku. Ako to už bolo aj predošlé roky, súbor aj tentokrát vyhral jednu z hlavných cien. Festival sa koná každý rok v dvoch termínoch ( v júni a v auguste), hlavným organizátorom sú manželia Chakarov. Detský folklórny súbor Apró Kincső vystúpil s mnohými ďalšími talentovanými skupinami či jedincami, a predviedol svoje najlepšie choreografie. Napriek tomu, že vystúpení bolo dostatočne, skupinka si našla čas aj na oddych a zábavu.

Zopár fotiek z festivalu už čoskoro!

Účasť súboru na festivale podporil Fond na podporu umenia.

Főbb események

IX. Garam menti verbunktallálkozó

A verbunktalálkozó ötletét már a kezdetekkor is telitalálatnak tartottuk. Mint jelenség kínálja is magát ekként: vásár a város főterén (résztvevői a városban található civil szervezetek, de természetesen hivatásos kézművesek is árulják portékáikat), melynek forgatagában nemcsak a különböző tájegységek és nemzetiségek portékái és képviselői / a meghívott táncegyüttesek/ nyüzsögnek, hanem a régmúlt emblematikus figurái is. A főszolgabírótól kezdve egészen a lovas kocsin érkező verbuválást végző káplárig.

XIV. Aligvárom tábor

2017-ben már 14. alkalommal került megrendezésre népművészeti alkotótáborunk Aligvárom! címmel, ahol nép-táncolni és nép-zenélni vágyó gyermekek, fiatalok közösen hódolhatnak szenvedélyüknek. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő szakmaiság mellett egy vidám, családias hangulatú táborban vegyenek részt a jelentkezők.

Olympia Culture Festival

"World, Art and More" 2017

51. Országos Népművészeti Fesztivál

2017-ben ismét  Zselízen került megrendezésre az Országos Népművészeti Fesztivál, immáron 51. alkalommal.

A népművészeti fesztivált 2017-ben is a Csemadok és Zselíz város társszervezésében valósult meg. A rendezvény szakmai megvalósításával a zselízi székhelyű Tiszta Forrás Alap művészeti vezetőit, Juhász Esztert és Juhász Sándort bízta meg a Csemadok Országos Tanácsa és

annak elnöke, Bárdos Gyula.

 

World, Art and More 2016